Новини школи
Кафедра початкового навчання
Кафедра початкового навчання
Проблема, над якою працює кафедра початкового навчання: 
"Реалізація завдань Державного  стандарту початкової загальної освіти. Формування здоров'язбережувальної компетенції молодших школярів" 
Склад кафедри: