Новини школи
Іноземні мови

Вивчення іноземної мови в сучасному світі це одна з найважливіших складових сучасної, успішної людини. Особливо це легко робити в дитячому віці. В нашому учні вивчають англійську мову з першого класу. В 1-3 класах вони мають три години англійської мови на тиждень, в 4 класі - чотири. Для молодших школярів іноземна мова стає новим відкриттям. Вони лише починають пізнавати навколишній світ, і грамотне (психологічне, педагогічне) знайомство з іноземною мовою дозволяє досягнути дивовижних результатів: іноземна мова стане майже рідною для дитини, ввійшовши у її систему знань про світ.

Заняття старанно плануються і організовуються кваліфікованими викладачами відповідно до вимог сучасної методики навчання іноземної мови. В школі працює 13 вчителів англійської мови, серед яких 3 вчителя вищої категорії, 1 вчитель першої категорії, 6 вчителів другої категорії, 2 спеціаліста та 1 молодий спеціаліст.

З метою сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання в закладі діє Школа молодого учителя. Досвідчені вчителі-наставники надають консультації молодим колегам щодо продуктивної, вдалої та методично грамотної роботи. Основними завданнями  «Школи молодого вчителя» є поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання; сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів; вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи  і творчості, новаторських пошуків вчителів. Керівник  школи молодого вчителя - Горлей Н.В.

Періодично проводяться засідання методичного об'єднання вчителів іноземних мов, на котрих обговорюються важливі рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, а також відбуваються виступи вчителів кафедри відповідно до теми засідання.

Однією з основних функцій методичного об'єднання вчителів англійської мови є забезпечення зростання майстерності й професійної компетентності кожного вчителя, які визначаються вмінням оптимально будувати процес навчання, реалізувати план навчання, аналізувати результати своєї діяльності навчання. Методичне об'єднання вчителів постійно контролює взаємовідвідування та взаємоаналіз уроків працівників кафедри, що сприяє усуненню недоліків у їх роботі та розвитку професійних вмінь та навичок. Методоб'єднання вчителів іноземних мов очолює  Ліщинська О. Д. 

Вчителі закладу проводять методичну роботу як на місцевому так і всеукраїнському та міжнародному рівнях. Кафедра організовує та бере активну участь у семінарах, тренінгах та вебінарах.

В умовах реалізації інноваційних перетворень, в освіті особливо значущо при вивченні іноземної мови є орієнтація на розвиток пізнавальної, дослідницької роботи учнів та посилення ефективності навчання. З цією метою, вчителі англійської мови закладу постійно вивчають, адаптують та впроваджують інновації у навчально-виховний процес.

 

У 2016-2017 н.р. шкільне методоб‘єднання вчителів іноземних мов працює над темою «Впровадження в освітню практику закладу електронного освітнього ресурсу під час вивчення іноземних мов». http://coolschool.vincity.net).

 

 

Напрямки роботи вчителів кафедри:

-  пошук шляхів активізації навчально-виховного процесу та підвищення ефективності навчання в процесі викладання іноземних мов;

 -  робота із здібними та обдарованими дітьми в рамках  олімпіад, тижнів іноземних мов, виставок творчих учнівських робіт з іноземних мов;

 -  використання  цікавих, нестандартних  форм роботи з учнями з метою виховання інтересу до іноземних мов та формування внутрішньої мотивації до навчання у молодших школярів;

-  використання нових педагогічних технологій, інновацій та елементів перспективного педагогічного досвіду;

-   створення та впровадження електронного освітнього ресурсу; 

-    міжнародна співпраця.

Велика увага приділяється створенню в закладі білінгвального середовищанасамперед, завдяки використанню англійської мови на всіх етапах навчального та виховного процесу. Під час уроків та виховних заходів, а також в позаурочний час та на перервах вчителі іноземної мови спілкуються з учнями переважно англійською мовою. Крім того, усі інформаційні вивіски та таблички у школі оформлені двома мовами. Створено "English Hall", який імітує вулицю Лондону і допомагає дітям відчути атмосферу, яка панує в країні, мову якої ми навчаємо.

 

Важливим елементом створення білінгвального середовища є проведення англомовних гуртків, а саме: «Спілкуємось англійською», «Театральний»,«Країнознавчий», «Євроклуб».

 

 

Велику роль у формуванні комунікативної компетентності відіграє міжнародна співпраця з учнями  інших країн. Так, на даний момент підписані договори про співпрацю з навчальними закладами Англії, Німеччини, Польщі, Литви. Вчителі організовують культурно-освітні зустрічі дітей нашого закладу з дітьми вищезазначених країн, що дає значний поштовх для спілкування іноземною мовою та мотивує їх до вивчення мови і культури інших країн. Здійснюються Освітні проекти "I'm proud of my native City", "The Day of European Languages" тощо. Під час літніх канікул учні закладу мають можливість відвідати міжнародні мовні табори та навчаютися в мовній школі м. Единбург (Шотландія).

 

 

Також під час літніх канікул у закладі працює англомовний пришкільний табір "Fairy Tale", в котрому діти мають змогу вдосконалювати свої знання з англійської мови, спілкуватись з англомовними волонтерами та брати участь у різноманітних заняттях, квестах та конкурсах на знання мови.